វីដេអូ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលជំនួយការស្តាប់ជីងហាវ vedio អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទជីងហាវប្រភេទនៃឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ពីឆានែលវីដអូ។

 

ការបែងចែកប្រភេទវត្ថុធាតុ polymer ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

       សមា្ភារៈ Macromolecular ដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថាវត្ថុធាតុ polymer គឺជាវត្ថុធាតុដើមផ្សំពីសមាសធាតុ macromolecular ដែលជាម៉ាទ្រីសនិងជាមួយសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត (ភ្នាក់ងារជំនួយ) ។ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដោយវត្ថុធាតុដើមប៉ូលីម័រត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាវត្ថុធាតុ polymer ធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុ polymer សំយោគយោងតាមប្រភពរបស់វា។ មេម៉ាតូកូលែលធម្មជាតិគឺជាសារធាតុម៉ាក់ត្រូកូលដែលមាននៅក្នុងសត្វរុក្ខជាតិនិង […]

ជំនួយសំឡេងប៊្លូធូសជំនួយសំឡេងប៊្លុកប៊យ - សូមឱ្យយើងរីករាយជាមួយបច្ចេកវិទ្យាជំនួយការស្តាប់ដ៏ល្អបំផុត

ថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ដែលមានមុខងារប៊្លូធូសសម្រាប់អ្នក។

ឧបករណ៍ស្តាប់ប៊្លូធូសល្អបំផុតឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ប៊្លូធូសឥតខ្សែ - ឧបករណ៍ស្តាប់សំឡេងប៊្លូធូស

ហៅឥឡូវនេះជាមួយថវិកា G.Sound របស់អ្នក។ នៅពេលដែលឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ជួបនឹងប៊្លូធូសកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។

ជីនហាវ - អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម hearing វិជ្ជាជីវៈ - ជីងហាវជំនួយការស្តាប់សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃការបាត់បង់ការស្តាប់។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងបេសកកម្មតម្លៃសមរម្យ។ បេសកកម្មរបស់អ្នកគឺជួយអ្នកដែលតស៊ូនឹងការបាត់បង់ការស្តាប់ដើម្បីទទួលបាននូវគុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរ។